Ney ve Neyzen Dünyası... . Yıl...
Neyzen.com Logo Ney Yapım Merkezi

NEY ÜFLEMEK VE AKORT GARANTİLİ, PROFESYONEL BİR NEY SAHİBİ OLMAK İSTERSENİZ; DOĞRU ADRESTESİNİZ.

YÜcel Müzik Logo

TELİF HAKKI

COPYRIGHT

Değerli Ziyaretçiler,

Dear Visitors,

Neyzenlere ve ney severlere bir vefa borcu olarak, her gün en az 3 saatimi harcayarak ve severek hazırladığım bu Site; eğitim ve öğretim amaçlı olup, ben ebediyete intikal ettikten sonra da aileme vasiyetim doğrultusunda sizlere ücretsiz hizmet vermeye devam edecektir.

This website, which I have been preparing with pleasure as a duty of fidelity to neyzens and ney lovers spending at least three hours every day is intended for learning purposes, and will continue to serve you free of charge upon my will to my family after my decease.

Bu hizmetin sürekliliği açısından, aşağıdaki kullanım şartlarına uymayan ve emeğe saygı duymayan kullanıcıları, aşağıdaki iletişim araçları vasıtası ile tarafıma bildirmenizi önemle rica ederim.

For the continuity of this service, I kindly request you to inform me about those users who do not respect this work and do not obey the terms of use below via the following contact information.

YÜCEL MÜZİK

YÜCEL MÜZİK

Mehmet YÜCEL

Mehmet YÜCEL

Ihlamurdere Cad. Mısırlıbahçe Sok. No:18/A Beşiktaş İSTANBUL
Pazar hariç, saat: 10:00 - 20:00 arası arayabilirsiniz.
Tel: (+90) 530 212 12 12
E-posta: yucelmuzik@gmail.com
Ihlamurdere Cad. Mısırlıbahçe Sok. No:18/A Beşiktaş İSTANBUL
You can call everyday between 10:00 – 20:00 except Sunday.
Phone: (+90) 530 212 12 12
E-mail: yucelmuzik@gmail.com

Saygılarımla.

Mehmet YÜCEL

Sincerely yours,

Mehmet YÜCEL

©Neyzen.com Tüm hakları saklıdır.

©Neyzen.com All rights reserved.

SİTEMİZİ KULLANDIĞINIZDA, BU HÜKÜM VE KOŞULLARI OKUMUŞ, ANLAMIŞ VE ONLARA BAĞLI KALACAĞINIZI KABUL ETMİŞ OLMAKTASINIZ.

USING THIS WEBSITE INDICATES THAT YOU HAVE READ, UNDERSTOOD AND ACCEPT THE TERMS OF USE.

Bu sitenin tüm içeriği; metinler, resimler, fotoğraflar, teknik ve bilimsel çizimler, şekiller, grafik, logo, sesli klipler, animasyon, video ve müzik kayıtları, dış görünüm, dizayn, sistem ve teknik unsurlar; sitenin toplama, düzenleme ve montaj bazında içerik derlemelerinin tamamı; bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı her türlü haklar dahil olmak üzere yalnızca www.neyzen.com adına Mehmet YÜCEL’e ait olup, halen mevcut olan ve yürürlüğe girecek TÜM T.C. MEVZUATI, ULUSLARARASI TELİF HAKKI, MARKA YASALARI ve ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER İLE KORUMA ALTINDADIR.

All the content of this site: texts, pictures, photographs, technical and scientific drawings, diagrams, graphics, logos, audio clips, animations, video and music recordings, skin, design, system and technical items, the full compilation of content as collecting, arrangement and montage, as not limited with these and including all rights related to these belong only to Mehmet YÜCEl on behalf of www.neyzen.com, and are under protection of the existing T.R. REGULATIONS, INTERNATIONAL COPYRIGHT, TRADEMARK LAWS AND INTERNATIONAL AGREEMENTS.

Yukarıda sayılan unsurların, Mehmet YÜCEL’in yazılı izni olmaksızın, kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak, aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, değişiklik yapılması, depolanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli, tekrar yayımlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillerin teşvik edilmesi ve bu fiillerin yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır.

Partial or full, direct or indirect, exact or other usage, copying, duplication, alteration, storage, loading to another computer, posting, distribution, transfer, republishing, display, adaptation, processing, representation, keeping for commercial purposes, selling or encouraging and facilitating the abovementioned actions without the written authority of Mehmet YÜCEL is forbidden.

Ancak, bu sitede duyurulan tüm haklar saklı kalmak koşuluyla, kullanıcılar kendi kişisel ve ticari olmayan bilgisayarlarına öğrenim amaçlı olarak istedikleri şekilde malzeme indirebilir ve tarifler doğrultusunda kullanabilirler. Zaten Site’nin hazırlanış amacı da budur.

However, provided that all rights announced on this side are reserved, users may download material for learning purposes on their noncommercial, personal computers and use as they like following the instructions. This is the aim of the site in fact.

İNTERNET ORTAMINDA, TİCARİ OLMAYAN SİTELERDE KULLANIM ŞARTLARI:

TERMS of USE on the INTERNET, on NONCOMMERCIAL WEBSITES:

A- RESİMLER, FOTOĞRAFLAR, ŞEKİLLER, TEKNİK VE BİLİMSEL ÇİZİMLERİN KULLANIM ŞARTLARI:

A- TERMS of USE of PICTURES, PHOTOGRAPHS, DIAGRAMS, TECHNICAL and SCIENTIFIC DRAWINGS:

Neyzen fotoğraflarının birçoğu kendi çekimimizdir. Diğerleri kendilerinden veya yakınlarından özel izinle alınmıştır. Kesinlikle hiçbir yerde kullanılamaz.

Most of the Neyzen photographs were taken for Neyzen.com. The rest were obtained with special permission of the Neyzens or their friends. They can not be used anywhere.

Yukarıdaki birinci maddede belirtilen Neyzen fotoğraflarının dışında kalan resimlerin, fotoğrafların, şekillerin, teknik ve bilimsel çizimlerin kullanabilmesi için;

To be able to use the pictures, photographs, diagrams, technical and scientific drawings except for the Neyzen photographs stated in the first item.

1- Orijinal boyutları kesinlikle değiştirilemez (küçültülemez ve büyütülemez). Üzerinde hiçbir değişiklik yapılamaz

1- Their original size can not be changed (made smaller or enlarged).

2- Aşağıda örneği görüldüğü şekilde, her görsel objenin, sol üst köşesinde ayrı ayrı Font:Arial, 10 punto ile yazılmış ve link verilmiş olarak, “Kaynak: http://www.neyzen.com “ şeklinde kaynağı belirtilerek kullanılmalıdır.

2- As seen in the example below, each visual item must be used with the source on top left in Arial Font, size 10 like this “Source: http://www.neyzen.com “ and given a link.

Kaynak:http://www.neyzen.com
Source:http://www.neyzen.com

B- METİNLERİN KULLANIM ŞARTLARI:

B- TERMS of USE of TEXTS:

1- Metinler parçalanarak kullanılamaz.

1- Texts can not be used in parts.

2- En az bir paragraf şeklinde kullanılabilir.

2- They can be used as one paragraph at least.

3- Ekleme ve çıkarma yapılamaz, noktalama işaretleri değiştirilemez.

3- No part can be added or removed, punctuations can not be changed.

4- Metin şekli:

4- Text format:

Font: Arial,

Renk:Siyah,

Büyüklük: 10 punto.

Font: Arial,

Color: Black,

Font size: 10 pt

5- Aşağıda örneği görüldüğü şekilde, metnin, sol üst köşesinde 10 punto, Font:Arial ile yazılmış ve link verilmiş olarak, “Kaynak:http://www.neyzen.com“ şeklinde kaynağı belirtilerek kullanılmalıdır.

5- As seen in the example below, the text must be used with the source on top left in Arial Font, size 10 like this “Source: http://www.neyzen.com “ and given a link.

Kaynak: http://www.neyzen.com

Source: http://www.neyzen.com

ÖRNEK METİN: Türk Klâsik Mûsikîsi’nin tek üflemeli çalgısı olan “NEY”, bu türün en önemli çalgılarından biridir. Sesindeki içli ve mistik özellikler onu aynı zamanda Türk Tasavvuf Mûsikîsi’nin baş sazı haline getirmiştir.

SAMPLE TEXT: Türk Klâsik Mûsikîsi’nin tek üflemeli çalgısı olan “NEY”, bu türün en önemli çalgılarından biridir. Sesindeki içli ve mistik özellikler onu aynı zamanda Türk Tasavvuf Mûsikîsi’nin baş sazı haline getirmiştir.

NOT: Bu sitede yayımlanan tüm metin, görsel unsurlar ve müzik kayıtlarının birçoğu Mehmet YÜCEL tarafından yapılmış özgün tasarımlardır. Bazıları kaynak belirtmek suretiyle kullanılmıştır. Diğerlerinin ise kaynağı belli değildir. Bunların telif hakkı olmadığı varsayılmaktadır. Telif hakkı olduğunu bildiğiniz fotoğraf, resim, metin ve her türlü içeriği lütfen bildiriniz. En kısa zamanda www.neyzen.com‘dan çıkarılacaktır (yaklaşık 96 saat).

NOT: All the texts, visual items, most of the music recording are original creations by Mehmet YÜCEL. Some are used by citing the source. The sources of the rest are unknown, and these are assumed to have no copyright. If you know any such photographs, pictures, texts and all types of content to have copyright, please notify. They will be removed from www.neyzen.com as soon as possible (witin about 96 hours).

Yukarıdaki kullanım şartlarına uymayanlar hakkında hukuki alanda dava açılacak ve en üst derecede soruşturma başlatılacaktır.

Those who do not obey the terms of use stated above will be sued and subject to investigation.

© 2002 -   www.neyzen.comwww.ney.com.trwww.neyzen.netwww.yucelmuzik.com
Kullanım koşulları ve telif hakkını okuyunuz
Bu site Explorer 8-9-10, Chrome, Firefox, Safari tarayıcılarında test edilmiştir.
1024*768 çözünürlük ve 32 bit renk derinliği önerilir.
Web Tasarım : Mehmet YÜCEL / Kurtuluş YALÇINKAYA