Ney ve Neyzen Dünyası... . Yıl...
Neyzen.com Logo Ney Yapım Merkezi

NEY ÜFLEMEK VE AKORT GARANTİLİ, PROFESYONEL BİR NEY SAHİBİ OLMAK İSTERSENİZ; DOĞRU ADRESTESİNİZ.

YÜcel Müzik Logo
MERHUM NEYZENLER

Sayın NEYZENLER,

GENÇ NEYZENLER ve NEY'E BAŞLAYANLAR

Yücel Müzik, www.neyzen.com internet sitesini tüm Türk Mûsikîsi ve ney severlerin hizmetine açmış bulunmaktadır.

Site için gerekli alt yapı çalışmaları en ince ayrıntısına kadar düşünülerek tamamlanmıştır. www.neyzen.com büyük ve kalıcı bir internet sitesi olacak, internet kavramı geçerliliğini korudukça hizmet vermeye devam edecektir.

Sitede genel mûsikî bilgilerine; yapım malzemesinden – imalatına, icrâcılığından – bakım ve korunmasına kadar ney ile ilgili hemen her çeşit teknik bilgiye; yazı, resim, fotoğraf, minyatür, şiir gibi her türlü dokümana yer verilecektir.

Ayrıca efsânevî neyzen (Hz. Mevlânâ’nın neyzenbaşısı ve neyzenlerin pîri) Kutb-î nâyî Hamza Dede’den, bugün neye başlayan en genç neyzen adayına kadar herkesin değişik kategoriler altında sitede yer alması; ebediyyete intikâl etmiş ve yaşayan neyzenlerimizin tümünün özgeçmiş, fotoğraf ve icrâ örneklerine sitede yer verilmesi amaçlanmaktadır.

Bu sebeple www.neyzen.com da yayımlanmak üzere özgeçmişinizi, fotoğraflarınızı, icrâ örneklerinizi ve yer almasını istediğiniz sâir dokümanı bize ulaştırmanızı ricâ ediyorum.

Yücel Müzik, neyzen ya da ney sever olmayı, Türk Mûsikîsi mensûbu ya da tutkunu olmak ayrıcalığının ötesinde, bir kültürel ayrıcalık olarak görmektedir. www.neyzen.com sizin siteniz olacaktır.

Mehmet YÜCEL

THE DECEASED NEYZENS

Dear NEYZENS,

YOUNG NEYZENS and BEGINNER NEYZENS

Yücel Müzik has put the website: www.neyzen.com into service of all the fans of Turkish Classical Music and the ney.

The necessary background for the site has been completed taking into account the tiniest detail. www.neyzen.com will continue to serve as a major and lasting web site as long as the concept of “internet” keeps its validity.

The site will include a general knowledge on Turkish Classical Music, almost all kinds of technical information about ney -from its material to making, playing to care and protection- and every kind of document like texts, pictures, photographs, miniatures and poetry.

It is aimed that everybody, from the legendary neyzen (Hz. Mevlânâ’s leader neyzen and master of neyzens) Kutb-î nâyî Hamza Dede to a new beginner, has a place under different categories; and biographies, photographs, examples from performances of all of our neyzens that are living and deceased take place in the site.

Therefore, I request you to convey your biographies, photographs, examples from your performances and any other documents you wish to see in the site to me, to be published in www.neyzen.com.

Yücel Müzik sees being a neyzen or ney fan as a cultural privilege beyond the privilege of being a Turkish Classical Music member or fan. www.neyzen.com is your site.

Mehmet YÜCEL

Son Güncelleme Tarihi — 15.06.2022 — Last Updated

Kutb-î Nâyî Hamza Dede (xııı. y.y.)

Nayî Şeyh Murad (xvı. y.y.)

Neyzen İmam Kulu (xvı. y.y.)

Neyzen Şeyhî (xvı. y.y.)

Neyzen Usta Hasan (xvı. y.y.)

Neyzen Mehmed Çelebi (xvıı. y.y.)

Neyzen Saraç Ahmed Çelebi (xvıı. y.y.)

Siyâhî Ahmed Bey (Neyzen) (xvıı. y.y.)

Neyzen Berber Ömer Çelebi (xvıı. y.y.)

Kefeli Neyzen Derviş Mehmed (xvıı. y.y.)

Neyzen Küçük Derviş Ahmed (xvıı. y.y.)

Neyzen Torlak Dede (xvıı. y.y.)

Neyzen Yastır Hasan Paşa (xvıı. y.y.)

Neyzen Derviş Kasım (XVII. Y.Y.)

Neyzen Mevlevî Derviş Ahmed Mazlûm (? — 1661)

Neyzen Mevlevî (Çengi) Şeyh Yusuf Dede (? — 1669)

Neyzen Derviş İsmail Şeyda Dede (xvııı. y.y.)

Neyzen Hüsni Dede (xvııı. y.y.)

Neyzen Mehmed (xvııı. y.y.)

Neyzen Abdülbâki Ârif Efendi (1633? — 1713)

Neyzen Derviş Mustafa (? — 1713)

Neyzen Derviş Mûsa (? — 1721)

Hattat İsmail Ağa (Neyzen) (?—1723)

Neyzen Ahmed Dede (? — 1726)

Kutb-î Nâyî Osman Dede (1642,1647?-1729)

Neyzen Derviş Hüseyin (? — 1737)

Eyyûbî, Dervîş Neyzen Hüseyin Dede (? — 1740)

Neyzen Emin Dede (? — 1745)

Neyzen Başı Derviş Ahmed (? — 1748)

Neyzen Başı Derviş Süleyman (? — 1753)

Neyzen Başı Derviş Mustafa (? — 1765)

Arab-zâde Neyzen Ali Dede (1698? — 1767)

Neyzen Mustafa Kevserî Dede Efendi (? — 1765,1770)

Neyzen Ömer Efendi (Akmolla) (? — 1777)

Neyzen Mustafa Naşâti Efendi (1761 — 1791)

Neyzen Başı Çallı Dervîş Mehmed Dede Efendi (? — 1798)

Neyzen Hâfız Şeydâ Dede (Abdürrahim Dede Efendi) (1725,1730? — 1799)

Neyzen Mustafa Bey (xıx. y.y.)

Neyzen Erzurumlu Hasib Dede (xıx. y.y.)

Neyzen Mustafa İzzet Efendi (xıx. y.y.)

Neyzen Başı Esrar Dede (xıx. y.y.)

Neyzen Mustafa Efendi (xıx. y.y.)

Neyzen Nuri Bey (xıx. y.y.)

Neyzen Salih Dede (xıx. y.y.)

Neyzen Yusuf Paşa (xıx. y.y.)

Neyzen Şeyh Halim Efendi (xıx. y.y.)

Selim ııı. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, "İlhâmî") (1761 — 1808)

Neyzen Mehmed Dede (? — 1808)

Neyzen Ârif Dede (? — 1814)

Ser-Neyzen Ali Dede (? — 1820?)

Neyzen Abdülbâkî Nâsır Dede (Şeyh) (1765 — 25.03.1820)

Neyzen Mehmed Nuri Efendi (? — 1822)

Neyzen Hamza Dede (? — 1825?)

Neyzen Salih Vehbi (? — 1828)

Ali Dede (Neyzen) (? — 1830?)

Neyzen Bursalı Zeynel Abidin Dede (? — 1837)

Mahmud II. (Gazî Sultân Mahmûd Hân-ı Sâni, Neyzen, "Adlî") (1785 — 1839)

İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen) (1778 – 1846)

Neyzen Şeyh Mehmed Said Dede (1803? — 1853)

Neyzen Şeyh Mustafa Nakşî Dede (? — 1853)

Neyzen Musahib Said Mehmed Efendi (1776 — 1856)

Neyzen Hopçu-zâde Mehmed Şakir Efendi (? — 1859)

Neyzen Deli İsmail Dede (Veli Dede) (1808? — 1860?)

Neyzen Nizameddin Dede (? — 1869)

Hasib Dede (Neyzen) (1799 — 1871)

Abdülaziz Han (Sultan, Neyzen) (1830 — 1876)

Mustafa İzzet Efendi (Kazasker, Neyzen, Hacı) (1801 – 15.11.1876)

Neyzen Ziya Dede (? — 1880)

Neyzen Selânikli Derviş Necib Dede (? — 1883)

Ferîk Neyzen Yusuf Paşa (1820 — 1884)

Neyzen Salim Bey (Üsküdarlı) (1829? — 1884)

Neyzen Başı Salih Dede Efndi (1823 — 1886)

Neyzen Başı Cihanlı Hasan Dede (? — 1889)

 

 

Neyzen Hacı Faik Bey (? — 1890?)

Neyzen Hammâmî-zâde Osman Bey (? — 1892?)

Neyzen Baba Raşid Efendi (1820 — 1892)

Neyzen Azmi Dede (1815 — 1893)

Neyzen Abdülhalim Efendi (1824 — 1896)

Neyzen Cemal Efendi (1860 —1899)

Neyzen Ali Rıza Efendi (? — 1904)

Neyzen Aziz Dede (1840? — 1905)

Abdurrahman Abdi Dede (Halepli, Ser-Neyzen) (? —1906

Neyzen Mehmed Celâleddin Dede Efendi (1849 — 1908)

Neyzen Hatif Mehmed Efendi (? — 1909)

Neyzen Hüseyin Fahreddin Dede (1854 — 1911)

Neyzen Başı Derviş Mehmed Emin(? — 1912)

Neyzen Hüsni Efendi (Enderûnî Hâfız Hüseyin) (1858 — 1919)

Neyzen Vefalı Ali Rıza Bey (1855 — 1923)

Giriftzen Asım Bey (Miralay, Hacı Mustafa) (1852 — 26.02.1929)

Manisalı Neyzen Alim Efendi (? — 1930)

Nısfiyezen Küçük İhsan Bey (? — 1930)

Neyzen Rauf Yekta Bey (27.03.1871 — 08.01.1935)

Neyzen İhsan Aziz Bey (1884 — 08.01.1935)

Neyzen Hacı Emin Dede (Yazıcı) (1883 — 1945)

İbrahim Feyzi Doğaner (Neyzen Feyzi Dede)  (1876 — 1948)

Santuri Ve Neyzen Ziya (1868 — 1952)

Neyzen Tevfik Kolaylı (24.03.1879 — 28.01.1953)

Neyzen Süleyman Erguner (Dede) (02.08.1902 — 01.12.1953)

Neyzen Gavsi Bey (Mahmud Şevket Özdönmez) (1873 — 1954)

Neyzen Halil Dikmen (Ressam) (1906 — 17.10.1964)

Neyzen Şükrü Ulugüvenç (1878 — 1960)

Gavsi Baykara (Neyzen, Kudümzen, Dede) (24.03.1902 — 15.11.1967)

Neyzen Şevki Sevgin (1893 — 03.11.1969)

Neyzen Hayri Tümer (1900 — 28.08.1973)

Neyzen Burhaneddin Ökte (1904 — 21.09.1973)

Neyzen Halil Can (07.12.1905 — 23.05.1973)

Neyzen Ulvi Erguner (03.08.1924 — 17.11.1974)

Neyzen Aka Gündüz Kutbay (17.08.1934 — 27.08.1979)

Neyzen Kemal Bayık (1904 — 1983)

Neyzen Emin Kılıç Kale (1897 — 1984)

Neyzen Agah İçmeli (1907 — 1988)

Neyzen Erdoğan Köroğlu (1932 — 1990)

Neyzen Fuad Türkelman (20.05.1941 — 06.07.1992)

Neyzen Halil Yunga (1924 — 1992)

Neyzen Polat Kale (1932 — 1994)

Neyzen Ali Doğan Ergin (23.01.1941 — 28.06.1998)

Neyzen Andaç Arbaş (18.06.1932 — 09.03.2003)

Neyzen Ahmet Polatöz (1934 — 1974)

Neyzen Sabri Cantürk

Neyzen Kayhan Şentin

Neyzen Fatih Mehmet Kenanlar

Neyzen Selami Bertuğ (01.11.1924 — 30.05.2004)

Neyzen Ataman Dereli (Dr.) (27.01.1935 — 20.01.2005)

Neyzen Suat Yak (1940 — 01.11.2005)

Neyzen Ahmet Kirtiş(1925 — 10.01.2006)

Neyzen Mehmet Mesut Paker (Mesut Hoca)(1909 — 05.04.2007)

Neyzen Arif Biçer(01.12.1940 — 14.08.2007)

Neyzen Lütfi Filiz (28.02.1911 — 14.12.2007)

Neyzen Hamdi Delil (? — 2008)

Neyzen Sencer Derya (1937 — 18.11.2009)

Neyzen Şevket Varol Şar (09.03.1942 — 09.09.2010)

Neyzen İzzet Çiçek (08.08.1972 — 25.12.2010)

Neyzen Abdullah Şevki Öztekin (? — 02.05.2011)

Neyzen Ömer Pekman (? — 13.06.2011)

Neyzen Mahmut Ekrem Vural (08.07.1940 — 12.07.2012)

Neyzen Kim Sanders (30.03.1948 — 26.11.2013)

Neyzen Hanefi Kırgız (28.10.1961 — 06.01.2014)

Neyzen Yavuz Yekta (? — 17.07.2014) 

Neyzen Munise Ünver (?—20.12.2015)

Neyzen Ahmet Yakuboğlu (Kasım 1920 — 02.10.2016)

Neyzen İlyas Çelikoğlu (10.12.1923 — 01.07.2017)

Neyzen İbrahim Benlioğlu

Neyzen İlhan Gülgeç (1937—23.04.2020)

Neyzen A. Orhan Selek

Neyzen Cömert Doğan Berk (30.04.1975—31.05.2022)

 

© 2002 -   www.neyzen.comwww.ney.com.trwww.neyzen.netwww.yucelmuzik.com
Kullanım koşulları ve telif hakkını okuyunuz
Bu site Explorer 8-9-10, Chrome, Firefox, Safari tarayıcılarında test edilmiştir.
1024*768 çözünürlük ve 32 bit renk derinliği önerilir.
Web Tasarım : Mehmet YÜCEL / Kurtuluş YALÇINKAYA