Acem Bûselik Ferah-nâk Hisâr Mâhûr-Bûselik Nühüft Şedd-i Arabân
Acem Aşîrân Bûselik-Aşîrân Ferahnâk-Aşîrân Hisâr-Bûselik Muhayyer Pencgâh Şehnâz
Acem-Bûselik Büzürk Gerdâniye Hûzî Muhayyer-Bûselik Rast Şehnâz-Bûselik
Acem-Kürdî Çârgâh Gerdâniye-Bûselik Hüseynî Muhayyer-Kürdî Sabâ Şevk-Efzâ
Arazbâr Dilkeş-Hâverân Gerdâniye-Kürdî Hüseynî-Aşîrân Muhayyer-Sünbüle Sabâ-Bûselik Tâhir
Arazbâr-Bûselik Dilkeşîde Gül'izâr Hüseynî-Zemzeme Müsteâr Sabâ-Zemzeme Tâhir-Bûselik
Aşk-Efzâ Dügâh Hicâz Hüzzâm Nevâ Sâz-kâr Uşşak
Beste-Isfahân Evc Hicâz-Aşîrân Irak Nevâ-Bûselik Segâh Uzzâl
Bestenigâr Evc-Ârâ Hicâz-Bûselik Isfahân Nevâ-Kürdî Sipihr Yegâh
Beyâtî Evc-Bûselik Hicâz-Hümâyûn Karcığar Nev-Eser Sultânî-Yegâh Zâvil
Beyâtî-Arabân Evc-Hûzî Hicâz-Zemzeme Kürdî Nihâvend Sûz-i Dil Zîrgûle'li Sûz-nâk
Beyâtî-Arabân-Bûselik Evc-Mâye Hicâz Zîrgûle Kürdîli Hicâzkâr Nikrîz Sûz-i Dil-Ârâ İlâhîler
Beyâtî-Bûselik Ferah-Fezâ Hicâzkâr Mâhûr Nişâbûrek Sûz-nâk Liste Harici Makamlar